4 bệnh viện lớn nhất nước thí điểm tự chủ

4 bệnh viện lớn nhất nước thí điểm tự chủ

Thứ ba, 21-05-2019 08:04 GMT + 7
4 bệnh viện thí điểm cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm toàn diện là Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K.

 
Tin trên VTV, cho biết Nghị quyết vừa được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Mục tiêu nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân.
 
Một trong những nội dung quan trọng của cơ chế tự chủ là các bệnh viện này sẽ thành lập Hội đồng quản lý và cử Giám đốc đương nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc bệnh viện hoặc Tổng Giám đốc bệnh viện.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

dhcntp2.png