Trùm chăn kín đầu khi ngủ có tốt cho sức khỏe?

Tôi có thói quen trùm chăn kín đầu khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe không?