Nguy cơ "nổ mắt" vì tăng độ liên tục

Chỉ trong 3 tháng, mắt tăng từ 1,5 độ lên 2,5 độ. Vitamin bổ mắt, dầu cá hay thường xuyên nhỏ mắt để hạn chế tình trạng mắt tăng độ.