Ngân hàng nâng mức phòng ngừa rủi ro sau vụ nghi lộ thông tin của Thế giới di động

Nếu chỉ có số thẻ, hacker chưa thể lấy cắp tiền trong tài khoản của khách hàng nhưng các ngân hàng vẫn đang tiếp tục rà soát để phòng ngừa rủi ro