Hơn 6.200 vụ tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam

Thống kê mới nhất của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), tính từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị này ghi nhận 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam.