Những điều bạn ít biết về lợi ích sức khỏe khi ngủ nghiêng trái

Chúng ta có rất nhiều tư thế ngủ khác nhau, tuy nhiên ngủ nghiêng trái mới là tiêu chuẩn vàng trong định vị giấc ngủ vì nó mang đến những lợi ích sức khỏe không ngờ tới.