Clip bạn gái vụng trộm bị lộ, Mã Quốc Minh từ chối phán xét tình địch