Công nghệ

  • Thứ ba, 16-07-2019
  • 04:59 GMT + 7

Hơn 3.000 cuộc tấn công mạng vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2019 có 3.159 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.