Địa phương

  • Thứ năm, 20-06-2019
  • 18:28 GMT + 7

Bình Dương: Hổ nuôi cắn đứt rời 2 tay của người đàn ông

Người đàn ông được phát hiện nằm cạnh chuồng hổ trong tình trạng cả hai cánh tay bị đứt lìa.