• Thứ Ba, 06/10/2020
  • 10:05 GMT +7

Điểm chuẩn ĐH năm 2020 theo các phương thức xét tuyển

Các trường ĐH, học viện bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2020 theo các phương thức xét tuyển

Khối trường Công an

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

Khối trường Quân đội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

I. TẠI TP HCM

1/ Trường ĐH Y dược TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

2/ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

- Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

3/ Trường ĐH Ngoại thương

- Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp; HS giỏi TẠI ĐÂY 

4/ Trường ĐH Kinh tế TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

5/ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

5/ Trường ĐH Nông lâm TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

6/ Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

7/ Trường ĐH Mở TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

8/ Trường ĐH Tài chính- Marketing

- Điểm chuẩn theo kết quả điểm thi TN THPT

- Phương thức xét tuyển học bạ và ưu tiên xét tuyển thẳng TẠI ĐÂY

9/ Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

- Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 

- Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ và ưu tiên xét tuyển TẠI ĐÂY

10/ Trường ĐH Sư phạm TP HCM 

- Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 

11/ Trường ĐH Giao thông vận tải- Cơ sở TP Hồ Chí Minh

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

II. TẠI HÀ NỘI

1/ Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

- Theo điểm thi tốt nghiệp THPT và kết hợp điểm thi với bài kiểm tra tư duy

2/ Trường ĐH Y Hà Nội

- Theo điểm thi tốt nghiệp THPT

- Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng TẠI ĐÂY 

3/ Trường ĐH Ngoại thương

- Theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

- Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp; HS giỏi TẠI ĐÂY 

4/ Trường ĐH Khoa học tự nhiên- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

5/ Trường ĐH Công nghệ- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

6/ Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

7/ Trường ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

8/ Trường ĐH Ngoại ngữ– ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

9/ Trường ĐH Giáo dục- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

10/ Khoa Y dược, khoa Quốc tế, Khoa Luật- ĐHQG Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

11/ Học viện Ngoại giao

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp TẠI ĐÂY

12/ Trường ĐH Luật Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp TẠI ĐÂY

13/ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

14/ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

15/ Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

16/ Trường ĐH Thương mại

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

17/ Trường ĐH Kinh tế quốc dân

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

18/ Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

19/ Học viện Ngân hàng

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

20/ Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

21/ Trường ĐH Mở Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

22/ Trường ĐH Giao thông vận tải

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

23/ Trường ĐH Hà Nội

Điểm chuẩn theo kết quả thi TN THPT

24/ Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Điểm chuẩn theo kết quả thi TN THPT

25/ Trường ĐH Xây dựng

Điểm chuẩn theo kết quả thi TN THPT

26/ Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Điểm chuẩn theo kết quả điểm thi TN THPT kết hợp xét tuyển

27/ Trường ĐH Điện lực

- Điểm chuẩn theo kết quả điểm thi TN THPT 

28/ Trường ĐH Lâm nghiệp

Điểm chuẩn theo kết quả thi TN THPT

29/ Trường ĐH Mỏ- Địa chất

- Điểm chuẩn theo kết quả điểm thi TN THPT 

30/ Trường ĐH Thuỷ lợi

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

31/ Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

32/ Trường ĐH  Văn Hoá Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

33/ Học viện Tài chính

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

34/ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

35/ Học viện chính sách và phát triển 

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

36/ Trường ĐH Dược Hà Nội

- Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

III. MIỀN BẮC- TRUNG- NAM

1/ Trường ĐH Y dược Thái Bình

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

2/ Trường ĐH Thái Bình

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

3/ Trường ĐH Y dược Hải Phòng

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

4/ Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

5/ Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

6/ Trường ĐH Vinh

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

Trường ĐH Bách khoa- ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn học bạ TẠI ĐÂY

Trường ĐH Kinh tế- ĐH Đà Nẵng 

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn học bạ TẠI ĐÂY

Trường ĐH Sư phạm- ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn học bạ TẠI ĐÂY

Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn học bạ TẠI ĐÂY

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật- ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

- Điểm chuẩn học bạ TẠI ĐÂY

Trường ĐH CNTT và truyền thông Việt- Hàn (ĐH Đà Nẵng)

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

Khoa Y dược- ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông- ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

Trường ĐH Cần Thơ

Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi TN THPT

* Tiếp tục cập nhật

Minh Hà (Tổng hợp)
Chia sẻ trên Zalo

Tin mới nhất

return to top