• Chủ Nhật, 04/10/2020
  • 16:39 GMT +7

Trường ĐH Mở TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2020

Ngày 4/10, Trường ĐH Mở TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2020 theo phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.

Trường ĐH Mở TP HCM, cho biết:

- Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

- Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân): 

Điểm xét tuyển = [(ĐM1*HS môn 1+ ĐM2*HS môn 2 + ĐM3 * HS môn 3)*3]/(Tổng hệ số) + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.

(1) Ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật: Ngoại ngữ nhân hệ số 2.

(2) Các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, CTKT công trình xây dựng, CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao, Quản lý xây dựng: Toán nhân hệ số 2.

(3) Các ngành Chất lượng cao Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán: Ngoại ngữ hệ số 2.

Vương Linh/nguồn ĐH Mở
Chia sẻ trên Zalo

Tin mới nhất

return to top