Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP HCM đến năm 2025 và tầm nhìn 2045.

Xã hội

Giao thông

Pháp luật

Dư luận