Xây dựng quận 2, 9, Thủ Đức thành khu đô thị sáng tạo phía Đông

Doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tiên phong trong việc xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông. TP HCM cam kết làm hết sức để doanh nghiệp trở thành động lực của đô thị sáng tạo.

Xã hội

Giao thông

Pháp luật

Dư luận