tiếng anh-du học- trường quốc tế

Trường Quốc tế Việt Nam- Phần Lan khai giảng khoá đầu tiên

Sáng 12-8, Trường Quốc tế Việt Nam- Phần Lan tổ chức lễ khánh thành và khai giảng khoá đầu tiên, năm học 2019-2020. Năm học này, trường có 200 học sinh bậc tiểu học.