New Zealand cấp học bổng Chính phủ bậc trung học đầu tiên dành riêng cho học sinh Việt Nam

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), ngày 17/1, đã công bố Học bổng New Zealand Schools Scholarships (NZSS) – học bổng Chính phủ đầu tiên của New Zealand dành cho bậc trung học, và Việt Nam hiện là nước duy nhất nhận được học bổng này.