Lao động- Việc làm

  • Thứ ba, 18-06-2019
  • 07:35 GMT + 7

Được nghỉ tối đa 14 ngày khi vợ sinh con

Thứ năm, 08-11-2018 07:55 GMT + 7
Cao Văn Chóng (tỉnh Đồng Nai) hỏi: "Tôi có tham gia BHXH. Thời gian tới, vợ tôi sinh con. Vậy khi vợ sinh, tôi sẽ được nghỉ trong bao lâu. Trong những ngày nghỉ này, tôi có được hưởng chế độ gì không?".
Ảnh minh họa
 
BHXH Việt Nam trả lời: khoản 2 điều 34 Luật BHXH quy định: Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: a) 5 ngày làm việc; b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
 
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại khoản 2 điều 34 của luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. Theo điều 38 Luật BHXH về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.