Giáo dục

  • Thứ sáu, 16-11-2018
  • 19:30 GMT + 7

Giáo dục quốc tế đóng góp 3,5 tỷ USD cho New Zealand

Thứ tư, 07-11-2018 22:18 GMT + 7
Giáo dục trở thành ngành xuất khẩu lớn thứ tư của New Zealand khi mang về 5,1 tỉ NZD tương đương 3,5 tỷ USD cho nền kinh tế của nước này. Một báo cáo gần đây của Bộ Giáo dục New Zealand công bố cho biết

 
Số lượng HSSV quốc tế ở New Zealand hiện nay khoảng 131.000 và đang tăng dần qua các năm. Kết quả tích cực này có được là nhờ nỗ lực của chính phủ New Zealand trong những năm gần đây, trong đó có việc ban hành Chiến lược Giáo dục Quốc tế vào tháng 8/2018. Chiến lược này có 3 mục tiêu chính: Mang đến chất lượng giáo dục xuất sắc và trải nghiệm tuyệt vời cho học sinh sinh viên, Tăng trưởng bền vững, và Đào tạo công dân toàn cầu. Những mục tiêu này cũng thống nhất với định hướng triển khai nền giáo dục tập trung vào tương lai.
 
Được xếp hạng số 1 thế giới về Chỉ số Chuẩn bị cho tương lai, New Zealand tự hào vì sở hữu đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới.