Giáo dục

  • Thứ sáu, 16-11-2018
  • 19:23 GMT + 7

Thứ trưởng Lê Quân đề xuất học sinh THCS học thẳng lên cao đẳng

Thay vì học xong THCS phải qua trung cấp rồi lên cao đẳng, Thứ trưởng Lao động đề nghị cho học sinh nhảy cóc, bỏ qua giai đoạn trung cấp.