Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM dự kiến điểm sàn xét tuyển

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (HUFI), cho biết dự kiến mức điểm sàn xét tuyển của hệ đại học năm 2019 từ 15 đến 17 điểm.