Giáo dục: tuyển sinh, người và nghề, tiếng Anh, du học, trường quốc tế

Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh: Không thể chậm trễ hơn!

Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc Tọa đàm tìm giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh được tổ chức tại TP HCM, chiều 20/7.