Hai ĐHQG của Việt Nam trong top 1.000 theo xếp hạng ĐH của QS World

Việt Nam tiếp tục có 2 đơn vị xuất hiện trong bảng xếp hạng này là ĐHQG TP HCM và ĐHQG Hà Nội. Trong đó, ĐHQG TP HCM đứng top 701-750, ĐHQG Hà Nội đứng top 801-1.000. Với kết quả trên, ĐHQG TP HCM thuộc Top 66% các đại học tốt nhất thế giới.