• Thứ Hai, 07/11/2022
  • 19:21 GMT +7

ACBSP kết nạp UEF là thành viên thứ 9 tại Việt Nam

Trường ĐH Kinh tế - Tài Chính TP HCM (UEF) đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức kiểm định ACBSP, Mỹ. Đây là trường ĐH thứ 9 tại Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức uy tín này.

Sinh viên UEF

Sinh viên UEF

ACBSP thực hiện kiểm định trường, kiểm định chương trình, bằng cấp liên quan đến lĩnh vực kinh doanh ở các cấp đào tạo. Tổ chức này hiện có khoảng 1.200 thành viên là các trường CĐ, ĐH ở 60 quốc gia trên thế giới. ACBSP tuân theo mô hình Baldrige. Mô hình này tập trung vào 7 lĩnh vực quan trọng để đạt được sự xuất sắc trong thực hiện công việc và tạo lợi thế cạnh tranh: Lãnh đạo (Leadership); Hoạch định chiến lược (Strategic Planning); Tập trung vào Khách hàng (Customer); Đo lường, Phân tích và Quản lý tri thức (Measurement, Analysis, and Knowledge Management); Tập trung vào lực lượng lao động (Workforce Focus); Quản lý quy trình hoạt động (Process Management); Kết quả kinh doanh (Business Results).

ACBSP là Hội đồng kiểm định các trường ĐH và chương trình đào tạo về kinh doanh thuộc các hệ đào tạo CĐ, ĐH, sau ĐH. Đây là Tổ chức kiểm định chương trình kinh doanh lớn nhất toàn cầu, được công nhận bởi CHEA (Council for Higher Education Accreditation – Hội đồng kiểm định Giáo dục đại học), Hoa Kỳ.

K. Linh/nguồn UEF
Chia sẻ trên Zalo

Tin cùng danh mục

return to top