• Thứ Năm, 16/07/2020
  • 12:14 GMT +7

ĐH Kinh tế TPHCM triển khai Học kỳ doanh nghiệp

Từ học kỳ cuối năm 2020, Trường ĐH Kinh tế TP HCM sẽ chính thức triển khai chương trình Học kỳ doanh nghiệp dành cho sinh viên Khóa 43 - Đại học chính quy đối với tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo.

Học kỳ doanh nghiệp là một trong các hình thức của học phần “Thực tập và tốt nghiệp”, được bố trí vào học kỳ cuối của chương trình đào tạo với khối lượng 10 tín chỉ. Sinh viên có khoảng thời gian gần 3 tháng tham gia làm việc thực tế tại các doanh nghiệp phù hợp với ngành/chuyên ngành được đào tạo.

Khi tham gia học kỳ doanh nghiệp, bên cạnh sự hướng dẫn và đánh giá về kiến thức của giảng viên Trường ĐH Kinh tế TP HCM (UEH), sinh viên còn nhận được sự hướng dẫn và đánh giá về thái độ, kỹ năng của nhân sự tại doanh nghiệp. Để đảm bảo chất lượng đối với sinh viên tham gia học kỳ doanh nghiệp, UEH cũng quy định chi tiết về phương thức đánh giá và tỷ trọng đánh giá cũng như tiêu chuẩn của giảng viên hướng dẫn của UEH và doanh nghiệp. Theo đó, giảng viên hướng dẫn phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn do Khoa/Viện đào tạo thẩm định. Nhân sự hướng dẫn tại doanh nghiệp phải đạt trình độ từ cử nhân trở lên và tối thiểu có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn.

GS-TS Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP HCM, cho biết mục tiêu của Học kỳ doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp, đồng thời rèn luyện kỹ năng, thái độ và hình thành năng lực nghề nghiệp để tham gia thị trường lao động ngay sau khi kết thúc quá trình đào tạo. Hoạt động này đồng thời cũng giúp nhà trường và doanh nghiệp thắt chặt mối quan hệ hợp tác, đạt được mục đích chung là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Học kỳ doanh nghiệp là mô hình gắn kết giữa Sinh viên - Doanh nghiệp - Nhà trường giàu tính thực tiễn mà Trường ĐH Kinh tế TP HCM đặc biệt chú trọng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng nhanh với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Minh Trang (Theo UEH)
Chia sẻ trên Zalo

Tin mới nhất

return to top