• Thứ Tư, 03/08/2022
  • 20:51 GMT +7

Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông mới

Lịch sử trở thành môn học bắt buộc nên số môn học lựa chọn chỉ còn 9 môn và không chia thành các nhóm môn. Học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn.

Ngày 3/8, Bộ GD-ĐT đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông. Cụ thể, điều chỉnh một số nội dung trong chương trình tổng thể và chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử bảo đảm yêu cầu “thiết kế môn lịch sử trong chương trình giáo dục cấp THPT bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh”. Việc sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đảm bảo giữ ổn định về quan điểm, mục tiêu, cấu trúc, lộ trình triển khai thực hiện của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Môn học Lịch sử (từ môn học lựa chọn thuộc nhóm môn khoa học xã hội) trở thành môn học bắt buộc. Như vậy, chương trình có các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: ngữ văn; toán; ngoại ngữ 1; lịch sử; giáo dục thể chất; giáo dục quốc phòng và an ninh; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; nội dung giáo dục của địa phương.

Điều chỉnh số môn học lựa chọn còn 9 môn và không chia thành các nhóm môn. Học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn. Các môn lựa chọn gồm: Địa lí; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Công nghệ; Tin học; Âm nhạc; Mĩ thuật.

Đối với chương trình môn lịch sử cấp THPT, môn lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh, có thời lượng là 52 tiết/năm (được điều chỉnh từ thời lượng 70 tiết/năm).

Thanh Hà/nguồn Bộ GD-ĐT
Chia sẻ trên Zalo

Tin mới nhất

return to top