OU Top web

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn 2019

Ngày 8/8, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn 2019 theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Điểm chuẩn vào các ngành của ĐH Bách khoa Hà Nội cụ thể như sau:

Ghi chú:

Không có ngành/chương trình nào phải sử dụng đến tiêu chí phụ để xét tuyển.

Điểm chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của ngành/chương trình và được xác định dựa trên điểm xét (ĐX) như sau:

Đối với tổ hợp môn không có môn chính:
ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3)] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển.

Đối với tổ hợp môn có môn chính:
ĐX = [(Môn 1+ Môn2 + Môn3 +Môn chính) x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển.

Thành Đồng
Chia sẻ trên Zalo

Tin mới nhất

return to top