• Thứ Sáu, 18/12/2020
  • 22:18 GMT +7

Trường ĐH phải thành lập hội đồng trường trước khi kết thúc năm học

Hiện còn 50% cơ sở giáo dục đại học công lập chưa hoàn thành việc thành lập hoặc kiện toàn hội đồng trường theo luật mới để có thể thực hiện tự chủ.

Một trong những nhiệm vụ trong năm 2020 mà ngành giáo dục tập trung thực hiện là đẩy mạnh việc tự chủ đại học, để phát huy tiềm lực, nâng cao chất lượng trong cả hệ thống giáo dục đại học.

Trong đó, điều kiện tiên quyết để các trường thực hiện quyền tự chủ là phải thành lập, kiện toàn hội đồng trường theo đúng quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 (Luật số 34) và Nghị định 99.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ GDĐT, đến ngày 27/11 vẫn còn 50% cơ sở giáo dục đại học công lập chưa hoàn thành việc thành lập hoặc kiện toàn hội đồng trường theo luật mới.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP là một bước tiến lớn về hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục đại học, trong đó nội dung cốt lõi là tự chủ đại học. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý, theo quy định, một trong những điều kiện để các trường thực hiện quyền tự chủ đó là phải thành lập, kiện toàn hội đồng trường.

Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Khoá XII đã nhấn mạnh chủ trương nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ chế Hội đồng trường trong các trường đại học theo hướng Hội đồng trường là cơ quan có thực quyền cao nhất của trường đại học; Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch Hội đồng trường.

Trước thực tế còn 50% cơ sở đại học chưa đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện tự chủ (chưa thành lập hội đồng trường), lãnh đạo Bộ GD-ĐT yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục đại học phải khẩn trương thực hiện các bước thành lập và kiện toàn hội đồng trường theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành công nhận trước khi kết thúc năm học 2020 - 2021.

Đồng thời phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy chế nội bộ, tăng cường phân cấp, phân quyền và công khai, minh bạch để thực hiện hiệu quả mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ.

Theo Lao động
Chia sẻ trên Zalo

Tin mới nhất

return to top