Hết ham muốn chuyện ấy, dấu hiệu của bệnh gì?

Gần đây tôi không còn ham muốn và không còn cảm giác muốn làm chuyện ấy với vợ nữa. Bác sĩ cho hỏi tôi như thế là bị bệnh gì?