Hồ sơ- Tư liệu

Chiến dịch bí mật của Canada nhằm ngăn 'gián điệp Huawei'

Canada từng không cho ba người liên quan đến Huawei nhập cư với nghi ngờ họ là gián điệp.