Khoa học

  • Thứ ba, 16-07-2019
  • 05:48 GMT + 7

Gần 50% người châu Á mang dấu vết cuộc hôn phối khác loài

Sau phát hiện chấn động về những cuộc hôn phối với loài người tuyệt chủng Neanderthals, các nhà khoa học tiếp tục tìm ra con cháu của người Denisovans ở châu Á.