Lao động- Việc làm

  • Thứ sáu, 16-11-2018
  • 18:19 GMT + 7

Đào tạo toàn diện kỹ năng cho lao động xuất khẩu

Kết nối doanh nghiệp phái cử với trường nghề trong công tác tuyển chọn, đào tạo là giải pháp cần ưu tiên nhằm nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu

Sức khỏe

Tình yêu- hôn nhân

Tâm sự

Giải trí