Lao động- Việc làm

  • Thứ hai, 25-03-2019
  • 02:02 GMT + 7

Thông tin mới về điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH năm 2019.