• Thứ Hai, 28/10/2019
  • 09:17 GMT +7

Hỗ trợ việc làm cho người lao động thất nghiệp

Người lao động đang đóng Bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm trong đó có việc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), hỗ trợ, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động (NLĐ).  

Giới thiệu việc làm miễn phí

NLĐ quy định tại khoản 1 điều 43 Luật Việc làm đang đóng BHTN bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL).

Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm: NLĐ ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và nộp trực tiếp cho trung tâm DVVL.Trung tâm DVVL thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm trên cơ sở nhu cầu, khả năng của NLĐ và nhu cầu của thị trường lao động. Trung tâm DVVL bố trí nhân sự và cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại sàn việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP HCM tổ chức  Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại sàn việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP HCM tổ chức  

Hồ sơ tham gia BHTN là hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, trong đó bao gồm nội dung cụ thể về tham gia BHTN. Người sử dụng lao động lập và nộp hồ sơ tham gia BHTN của NLĐ cho tổ chức BHXH trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hoặc HĐLV của NLĐ có hiệu lực.

Trường hợp NLĐ đã giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng trước ngày 1-1-2015 và đang thực hiện HĐLĐ này thì người sử dụng lao động phải tham gia BHTN cho những NLĐ này nếu thời hạn kết thúc hợp đồng còn ít nhất 3 tháng trở lên.

Trường hợp NLĐ giao kết nhiều HĐLĐ theo quy định tại khoản 1 điều 43 Luật Việc làm và đang tham gia BHTN theo HĐLĐ giao kết có hiệu lực đầu tiên mà khi chấm dứt hoặc thay đổi hợp đồng dẫn đến NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHTN thì NLĐ và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN của HĐLĐ giao kết có hiệu lực kế tiếp có trách nhiệm tham gia BHTN theo quy định của pháp luật.

Tháng liền kề của người đóng BHTN

Thời điểm đóng BHTN của người sử dụng lao động và NLĐ là thời điểm đóng BHXH bắt buộc.

NLĐ đang đóng BHTN là NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đã đóng BHTN và được tổ chức BHXH xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau: NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH; NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV mà tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc HĐLV đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.

Tháng đóng BHTN của NLĐ được tính nếu người sử dụng lao động và NLĐ đã thực hiện HĐLĐ hoặc HĐLV và đã đóng BHTN.

Những trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHTN

Trường hợp NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH, NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc HĐLV đã giao kết theo quy định của pháp luật thì NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHTN trong thời gian này.

NLĐ có nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, số 106/14D Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM. Điện thoại: (028) 35147187

Nguyên Khôi/TTDVVL
Chia sẻ trên Zalo

Tin mới nhất

return to top