Nhân lực ngành du lịch đang thiếu hụt trầm trọng

Tổng cục Du lịch cho biết mỗi năm toàn ngành cần 40.000 lao động nhưng lượng sinh viên chuyên ngành ra trường chỉ khoảng 15.000, trong đó chỉ hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.