Nhu cầu nhân lực ngành Dược rất cao

Cục Quản lý Dược cho biết hiện nay mới có 1,19 dược sĩ/10.000 dân, mục tiêu trong 10 năm tới tăng gấp đôi số dược sĩ, mức 2,5 dược sĩ/10.000 dân.