Tỷ lệ người Trung Quốc mua nhà ở TP HCM tăng đột biến

Chỉ 9 tháng đầu năm 2018, người mua Trung Quốc vươn lên dẫn đầu thị trường người nước ngoài mua nhà ở TP HCM dù trước đó quốc gia này không nằm trong 5 vị trí đầu tiên.