Phụ nữ

  • Thứ sáu, 16-11-2018
  • 18:25 GMT + 7

Kích thích những điểm này, nàng mê hơn cả làm “chuyện ấy”

Nhũ hoa, đôi môi, bên trong đùi… là những bộ phận nên kích thích để mang lại cảm giác mạnh mẽ hơn khi làm “chuyện ấy”. Tuy nhiên, mới đây, các chuyên gia về tình dục cho biết họ vừa khám phá ra những điểm khác còn kích thích hơn....