Mỹ- Hàn dừng tập trận chung

Mỹ- Hàn dừng tập trận chung để hỗ trợ nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.