kinh doanh quốc tế

Chưa có gì rõ ràng cho việc gỡ bỏ lệnh cấm mà Trump vạch ra cho Huawei

Tổng thống Trump tuyên bố nới lỏng các giới hạn cho Huawei nhưng hiện vẫn chưa có những động thái rõ ràng về việc này.