Chất lượng tinh trùng của nam giới ngày càng bất thường

Tinh trùng giảm di động và tăng dị dạng sau một tuần nhậu nhẹt, hút thuốc thoải mái, sau ba tháng các chỉ số tinh dịch đồ và những xét nghiệm theo dõi khả năng sinh sản đều sụt giảm.