Hà Tĩnh thông tin chính thức trường hợp bệnh nhân bị cắt vòi trứng khi mổ ruột thừa

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh việc bệnh nhân bị cắt một bên vòi trứng về mặt chuyên môn, kíp mổ xử lý hoàn toàn đúng.