Bác sĩ đồn biên phòng giải độc lá ngón bằng bài thuốc từ con nhái

Người phụ nữ ở Nghệ An ăn lá ngón tự tử, được bác sĩ đồn biên phòng Tri Lễ giải độc bằng bài thuốc dân gian.