Từ hôm nay, 15/1: Hơn 1.900 dịch vụ y tế tăng giá

Từ hôm nay 15/1, hơn 1.900 dịch vụ y tế sẽ tăng giá với những người có thẻ bảo hiểm y tế.