Agribank: Phá sản ALCII không ảnh hưởng hoạt động của ngân hàng

Đại diện Agribank khẳng định, hoạt động của ngân hàng, tiền gửi của khách không bị ảnh hưởng khi Công ty cho thuê Tài chính II (ALC II) phá sản.