Tôi đã sai lầm khi ngộ nhận anh là người tốt

Vợ chồng tôi có quan điểm và tư duy trái ngược, tầm hiểu biết cũng ở những đẳng cấp khác nhưng cùng đi trên một con thuyền.