Phụ nữ

Tâm sự
  • Thứ sáu, 18-01-2019
  • 03:48 GMT + 7

Tôi đã sai lầm khi ngộ nhận anh là người tốt

Vợ chồng tôi có quan điểm và tư duy trái ngược, tầm hiểu biết cũng ở những đẳng cấp khác nhưng cùng đi trên một con thuyền.