Phụ nữ

Tâm sự
  • Thứ hai, 25-03-2019
  • 02:00 GMT + 7

Tôi đã sai lầm khi ngộ nhận anh là người tốt

Vợ chồng tôi có quan điểm và tư duy trái ngược, tầm hiểu biết cũng ở những đẳng cấp khác nhưng cùng đi trên một con thuyền.