Thế giới

  • Thứ sáu, 16-11-2018
  • 19:30 GMT + 7

Phó tổng thống Mike Penca: Hoa Kỳ cam kết luôn kiên định đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương luôn kiên định và là cam kết lâu dài. Trong tất cả những việc mình làm, Hoa Kỳ luôn tìm kiếm sự hợp tác, chứ không phải sự kiểm soát. Và chúng tôi tự hào được coi ASEAN...