Thế giới: điểm nóng, quốc phòng, chính trị gia

Thế giới

  • Chủ nhật, 18-08-2019
  • 14:38 GMT + 7

Bộ tư pháp Mỹ ra lệnh bắt siêu tàu dầu Iran

Tất cả dầu trên tàu Grace 1 và 995.000 USD bị tịch thu do vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), gian lận ngân hàng, rửa tiền và hỗ trợ khủng bố.