Thông tin chính thức về chương trình giáo dục phổ thông mới

Thứ năm, 27-12-2018 22:59 GMT + 7
Lộ trình áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới như sau: năm học 2020 -2021 đối với lớp 1; năm học 2021 -2022 với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 -2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023 -2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024 -2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

 
Ngày 27/12, Bộ GD-ĐT tạo chính thức công bố chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
 
Ở cấp tiểu học, các môn học bắt buộc gồm: tiếng Việt, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục lối sống, đạo đức, tự nhiên và xã hội, lịch sử và địa lý, khoa học, tin học và công nghệ, giáo dục thể chất, nghệ thuật. Môn học tự chọn là tiếng dân tộc thiểu số và ngoại ngữ 1 (đối với lớp 1 và 2).
 
Bậc học này xuất hiện môn học mới là tin học và công nghệ.
 
Ở cấp THCS, các môn học bắt buộc: ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, tin học, công nghệ, giáo dục thể chất, nghệ thuật. Môn học tự chọn: tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2.
 
Ở bậc học này là môn tin học trở thành bắt buộc (khác với trước đây là tự chọn). Ngoài ra, sự xuất hiện của các môn: lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên sẽ khiến cách tổ chức dạy học khác so với trước.
 
Ở cấp THPT, các môn học bắt buộc: ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh. 
 
Các môn học được lựa chọn: theo nhóm khoa học xã hội (gồm các môn giáo dục kinh tế và pháp luật, lịch sử, địa lý), nhóm khoa học tự nhiên (gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học), nhóm công nghệ và nghệ thuật (gồm công nghệ, tin học, nghệ thuật). Các môn học tự chọn: ttiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2.
 
Ngoài 5 môn bắt buộc, học sinh THPT phải chọn tối thiểu 5 môn khác của nhóm môn được lựa chọn.
 


Chương trình TỔNG THỂ

Chương trình môn TOÁN

Chương trình môn NGỮ VĂN

Chương trình môn HÓA HỌC

Chương trình môn VẬT LÝ

Chương trình môn SINH HỌC

Chương trình môn LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ Tiểu học

Chương trình môn LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ THCS

Chương trình môn LỊCH SỬ

Chương trình môn ĐỊA LÝ

Chương trình môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Chương trình môn CÔNG NGHỆ

Chương trình môn TỰ NHIÊN và XÃ HỘI

Chương trình môn TIN HỌC

Chương trình môn ÂM NHẠC

Chương trình môn MĨ THUẬT

Chương trình môn GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Chương trình môn HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Chương trình môn KHOA HỌC

Chương trình môn KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chương trình môn TIẾNG ANH LỚP 1-2

Chương trình môn TIẾNG ANH LỚP 3-12

Chương trình môn TIẾNG ĐỨC

Chương trình môn TIẾNG NHẬT

Chương trình môn TIẾNG HÀN

Chương trình môn TIẾNG PHÁP

Chương trình môn TIẾNG NGA

Chương trình môn TIẾNG TRUNG

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

hufi.jpg