Tiêu dùng

Có thật tôm hùm Alaska có giá chỉ 170.000 đồng/kg?

Với giá 170.000 đồng/kg, tôm Alaska nhập khẩu có thể chỉ là hàng đông lạnh hoặc tôm hùm đất, tôm hùm Alaska sống có giá cao hơn nhiều.