Người dân TP HCM yên tâm sử dụng thịt heo nhờ truy xuất nguồn gốc

Truy xuất được nguồn gốc đang là lợi thế giúp cho các tiểu thương tại các chợ TP HCM an tâm buôn bán trong bối cảnh dịch tả heo đã xuất hiện tại nơi cung cấp nguồn thịt heo.