4 bệnh viện lớn nhất nước thí điểm tự chủ

4 bệnh viện thí điểm cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm toàn diện là Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K.