Trường ĐH Tôn Đức Thắng bị đề nghị thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan chủ quản

Trường ĐH Tôn Đức Thắng bị đề nghị thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan chủ quản

Thứ bảy, 08-06-2019 13:16 GMT + 7
Nhiều văn bản của Chính phủ dành riêng cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng như Luật giáo dục ĐH hiện hành không có quy định nào thể hiện trường phải trích nộp tiền về cô quan chủ quản
TS Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết Tổng Liên Đoàn Lao động đã nhiều lần đòi trường nộp tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 
Trong văn bản số 1933, ký ngày 29-11-2017, Tổng liên đoàn kiến nghị hàng năm phê duyệt dự toán thu, chi của trường và giao nghĩa vụ phải nộp lên Tổng liên đoàn theo quy định, tỉ lệ trích nộp không quá 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế.
 
Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính được Tổng Liên đoàn Lao động trích dẫn trong Quy định số 1684, ngày 7-11-2006 của Tổng liên đoàn về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn. “Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động phải trích nộp cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tối đa không quá 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế, mức nộp cụ thể do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định”
 
TS Sơn cho biết khi Quyết định số 1684 đang có hiệu lực, Trường ĐH Tôn Đức Thắng không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này. Cụ thể, mục 1 của Quyết định nêu trên quy định: Đối tượng thực hiện quy định này là các đơn vị sự nghiệp dự toán độc lập trong hệ thống công đoàn, do các cấp công đoàn có thẩm quyền ra quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán bao gồm: Báo, nhà xuất bản, tạp chí, trường công đoàn, trường dạy nghề, cung văn hóa, nhà văn hóa lao động, trung tâm giới thiệu việc làm, nhà khách tổng liên đoàn, văn phòng tư vấn pháp luật.
 
 Ông Sơn, cho biết Trường ĐH Tôn Đức Thắng được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập chứ không phải do các cấp công đoàn có thẩm quyền ra quyết định thành lập. Trong khi Quyết định 1684 của Tổng liên đoàn chỉ áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp mà các cấp công đoàn ra quyết định thành lập. Do đó việc trích dẫn Quyết định này để đặt nghĩa vụ tài chính cho trường là không đúng.
 
“Trường vốn thuộc UBND TP HCM nhưng sau này chuyển về Tổng liên đoàn. Do vậy, Tổng liên đoàn bổng dưng có chứ không có công sáng lập, cũng không đầu tư bất kỳ khoản nào cho trường thì sao lại bắt trường nộp nghĩa vụ”- TS Sơn bức xúc.
 
Lập luận về việc không nộp tiền về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TS Nguyễn Ngọc Sơn, dẫn Quyết định số 158, ngày 20-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017 thì 3 nội dung quy định sử dụng nguồn thu, không có nội dung nào quy định trường có nghĩa vụ tài chính với cơ quan chủ quản. cụ thể 3 nội dung đó là:
 
 
Chưa hết, ông Sơn còn dẫn Mục 2 Văn bản 3995/VPCP-KGVX, ngày 18-6-2008 của Văn phòng chính phủ về việc xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng có quy định “Không chuyển các thu nhập của trường (học phí, các tài trợ khác, khoản thu từ hợp đồng nghiên cứu khoa học, dịch vụ biết tặng) cho Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc bất kỳ tổ chức, các nhân nào ngoài trường”. Với quy định này, Chính phủ xác định Trường ĐH Tôn Đức Thắng không có nghĩa vụ trích nộp tài chính cho Tổng liên đoàn.
 
“Trường khẳng định rằng kiến nghị của Tổng liên đoàn về việc hàng năm giao nhiệm vụ phải nộp lên Tổng liên đoàn là không phù hợp với pháp luật và các quy định của nhà nước”- TS Sơn, nói.
 
Văn bản số 3995 của Văn phòng Chính phủ
 
Ông Sơn cũng cho biết Luật Giáo dục đại học năm 2012 đang có hiệu lực cũng không có nội dung nào quy định trường phải trích nộp tiền về cơ quan chủ quản.
 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

dhcntp.png